Mijn favorieten

Zoek hier in Land van Maas en Waal

Generic filters
Exact matches only

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Bureau Toerisme Land van Maas en Waal aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op Landvanmaasenwaal.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bureau Toerisme Land van Maas en Waal (ook niet via een eigen netwerk). Bureau Toerisme Land van Maas en Waal kan er niet voor instaan dat de informatie op Landvanmaasenwaal.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door je wordt geraadpleegd.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Bureau Toerisme Land van Maas en Waal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Landvanmaasenwaal.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Landvanmaasenwaal.nl te kunnen raadplegen.

Cookiebeleid
Landvanmaasenwaal.nl maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

 

Bureau Toerisme Land van Maas en Waal is onderdeel van Stichting Bureau Toerisme (SBT).